Giường mắt ngọc gỗ gụ KT: 180x200cm

Thương hiệu: Công ty cổ phần La Xuyên Vàng