Giường lá tây gỗ hương

Thương hiệu: Công ty cổ phần La Xuyên Vàng