Bộ bàn ghế ăn kiểu minh 1 bàn, 4 ghế

Thương hiệu: Công ty cổ phần La Xuyên Vàng