Bàn thờ đài Loan có chân nghê (có bàn gầm)

Bàn thờ đài Loan có chân nghê (có bàn gầm)